Laster...

Verran Frivilligsentral kan tilby:

  • Kopiering og dokumentbehandling
  • Design av annonser/plakater/invitasjoner
  • Prosjektoppgaver og –ledelse for frivilligheten, allerede fått oppdrag for Verrastranda Bygdemobilisering, Lions Club Malm og Malm IL.
  • Hjelp til søknadsarbeid (Tilskuddsportalen, kommunale søknadsmidler, sponsorkontakt m.m)
  • Arrangere kurs og opplæring etter forespørsel og behov. Datakurs for seniorer, Kurs i styrearbeid i frivillige lag og organisasjoner er eksempler på dette.
  • Sosial møteplass med egen kaffekrok – tilgang til møterom
  • Utlån av projektor og bærbar pc til møter og arrangementer
  • Utarbeide oversikt over frivillige lag og organisasjoner i Verran, herunder Malm, Follafoss, Verrastranda og Sela
  • Koordinere og samle de frivillige i en egen ressursbase/»frivillighets-pool» som kan benyttes enten du har 1 time pr uke eller hele dager å avsette til frivillighetsarbeid i ditt nærområde.