Laster...

Verran Frivilligsentral kan tilby:

  • Være bindeledd ut mot frivillige lag og organisasjoner og kanalisere «dugnadsoppdrag» til frivilligheten etter behov.
  • Utlån av projektor og bærbar pc til lokalt næringsliv ved møter og andre arrangementer
  • Bistå lokalt næringsliv med profilering og informasjon ut mot aktuelle målgrupper.
  • Påta seg prosjektoppgaver for lokalt næringsliv der dette er formålstjenlig for frivillig sektor.
  • Bistå lokalt næringsliv med å finne gode lokale sponsor- og støtteformål