Laster...

Verran Frivilligsentral kan tilby:

  • Bekjentgjøre tilbud fra kommunale og offentlige aktører på søkbare midler, kurs o.l
  • Være bindeledd ut mot frivillige lag og organisasjoner og kanalisere «dugnadsoppdrag» etter behov.
  • Samarbeidspartner i prosjekter mellom kommune og frivillige lag og organisasjoner, f.eks Sammen om forebyggende Folkehelse der kommunens forebyggende enhet, Verran frivilligsentral og Lions kjører ut gratis strøsingel til eldre og uføre.
  • Kan utføre enkle oppgaver for det kommunale og offentlige i vårt nærområde etter behov.